Badania termowizyjne dla Budownictwa

Copyright © 2009 TermoEnergia. All rights reserved DaDa

Popatrz na swój dom.

Dla kogo badanie termowizyjne budynku.

 1. czy są Państwo ciekawi jaki jest faktyczny stan izolacji cieplnej Państwa domu? czy i którędy „ucieka” ciepło, gdzie występują zawilgocenia i w jakim są stadium, czy okna i drzwi są szczelne, czy wentylacja działa prawidłowo, czy nie ma pęknięć w ścianach i innych elementach konstrukcyjnych domu, których nie widać gołym okiem?

 2. a może już zastanawiają się Państwo nad ociepleniem domu i potrzebna jest wiedza na które elementy zwrócić szczególną uwagę. Być może nie trzeba ocieplać wszystkich ścian, dachu, wymieniać okien i drzwi, być może ocieplenie domu można przeprowadzić w mniejszym zakresie za mniejsze pieniądze,

 3. a może już Państwo ocieplili dom i chcieliby sprawdzić, czy prace zostały wykonane prawidłowo - nim zapłacą ostatnią ratę Wykonawcy?


Jeżeli TAK, to zapraszamy.

Zapraszamy Właścicieli prywatnych budynków i mieszkań, Spółdzielnie, Wspólnoty, Deweloperów, Najemców. Spójrzcie z innego punktu widzenia!

zadzwoń napisz: /0/ 501 243 376, /0/ 22 300 05 35; kontakt@termoenergia.pl

Co lokalizujemy i oceniamy.

 1. lokalizujemy mostki termiczne - miejsca przerw w izolacji termicznej budynku, chłodni

 2. określamy obszary obniżonych właściwości termicznych przegród /ścian/,

 3. oceniamy jakość osadzenia okien i drzwi,

 4. oceniamy zakres i intensywność występowania zawilgoceń,

 5. badamy jakość pracy wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej,

 6. oceniamy jakość pracy ogrzewania podłogowego; elektrycznego i wodnego,

 7. lokalizujemy pęknięcia przegród,

Ponadto

 1. odwzorowujemy przebieg sieci CO, CWU, ogrzewania podłogowego,

 2. lokalizujemy miejsca wycieków z CO, CWU i wodnego ogrzewania podłogowego,

 3. lokalizujemy miejsca uszkodzeń elektrycznego ogrzewania podłogowego.

zadzwoń napisz: /0/ 501 243 376, /0/ 22 300 05 35; kontakt@termoenergia.pl

Mostki termiczne.

 1. Na termogramie po lewej stronie widoczne są trzy wady:

 2. niezaizolowane termicznie nadproże okna. Różnica temperatur między powierzchnią nadproża a powierzchnią ściany przekracza 3oC /Sp1-Sp2/!

 3. niewłaściwie osadzone okno co uwidacznia się w postaci nadmiernej emisji ciepła w strefie między górną ościeżnicą a nadprożem /Sp4 - Sp1/.

 4. niewłaściwa izolacja ściany szczytowej nad nadprożem. Widoczne spoiny, a różnica temperatur tego fragmentu przegrody to 1oC /Sp2 - Sp5/.

Przykłady termogramów.

a na samym końcu, dom “bardzo drogi w utrzymaniu”.

Jak wygląda to czego dostrzec gołym okiem nie można.

Obszary przegrody o różnych właściwiściach izolacji termicznej.

 1. Na termogramie widoczny jest fragment ściany zewnętrznej domu jednorodzinnego wykonanego z czterech różnych materiałów o różnych właściwościach izolacyjnych.

Jakość osadzenia okna.

 1. Na termogramie widoczne miejsca Sp1 i Sp2 przewiewu zimnego powietrza z zewnątrz w przestrzeni między ościeżnicą a parapetem.

 2. Obszary w punktach Sp1 i Sp2 zabarwione na zielono wyznaczają miejsce skraplania się wody zawartej w powietrzu tzw. Punkt Rosy.

Zakres i intensywność występowania zawilgoceń /ściana zewnętrzna budynku/.

 1. Na termogramie widoczne miejsce występowania intensywnego zawilgocenia Sp2 /kolor niebieski/ spowodowany uszkodzeniem rynny. Ponadto na termogramie widoczny mostek termiczny w postaci nadproża Sp3.

Wentylacja grawitacyjna.

 1. W przykładzie wentylacja pracuje nawiewowo, czyli wtłacza zimne powietrze do wnętrza pomieszczenia.

Wodne ogrzewanie podłogowe.

 1. W naszym przykładzie widoczna jest nierównomierna praca ogrzewania podłogowego. Zanotowano wyrażny spadek temperatury w wężownicy.

Glikolowe ogrzewanie ścienne.

 1. W drugim naszym przykładzie widoczna jest również nierównomierna praca ogrzewania ale tym razem ściennego w którym czynnikiem rozprowadzającym ciepło jest glokol. Zanotowano wyrażny spadek temperatury w wężownicy.

Odwzorowanie przebiegu sieci CO i CWU.

 1. Na termogramie widoczne są tory biegu instalacji Centralnego Ogrzewania, jasne punkty oznaczają trójniki.

Dom “bardzo drogi w utrzymaniu”.

Jak wygląda to czego dostrzec gołym okiem nie można.

Była zima, na dworze -2oC a Właściciel nie mógł ogrzać domu na więcej niż +19oC. Temperatura niektórych elementów przegród na zewnątrz budynku przekraczała nawet +8oC! Po badaniach termowizyjnych właściciel domu podjął decyzję aby reklamować projekt wykluczający dodatkową izolację i wykonanie budynku. Sprawę wygrał a dom został docieplony na koszt firmy developerskiej.

index.html
badania_dla_energetyki.html
kontakt.html
badania_dla_przemyslu.html