Przykłady termogramów z badań specjalistycznych.

Copyright © 2009 TermoEnergia. All rights reserved DaDa

Tworzywa sztuczne

Rozkład temperatury na powierzchni wypraski.

To tylko wycinek możliwości dla badań termowizyjnych.

Tworzywa sztuczne

Kontrola temperatury wypraski przed i po procesie wychładzania.

Klimatyzacja

Kontrola prawidłowości rozkładu temperatury na powierzchni belek klimatyzacyjnych.

Poligrafia

Kontrola rozkładu temperatury na powierzchni przekładni w maszynach drukarskich.

Przemysł papierniczy

Kontrola temperatury komputerów sterujących linią produkcyjną ulokowanych w szczelnych szafach sterowniczych.

index.html
badania_dla_budownictwa.html
badania_dla_energetyki.html
kontakt.html
badania_dla_przemyslu.html