index.html
badania_dla_budownictwa.html
badania_dla_energetyki.html
kontakt.html
badania_dla_przemyslu.html

Przykłady termogramów z badań standardowych.

Copyright © 2009 TermoEnergia. All rights reserved DaDa

Fragmenty rozdzielni NN

W parę sekund diagnozujemy sytuację, wskazujemy które elementy są pod obciążeniem i w jakiej kondycji pracują.

Kontrola silników

Kontrola urządzeń w kompresorowni.

Kontrola elementów szaf sterowniczych linii technologicznych.

Transformator

Widoczny gorący punkt na fazie żółtej Li1. 138,5 st.C. Różnicę temperatur na poszczególnych fazach uwidacznia wykres.